مدیریت پول سحر 2.9

زمان ارائه نسخه ۲٫۹ حسابداری سحر

نسخه ۲٫۹ نرم افزار کنترل و مدیریت پول سحر (حسابداری شخصی سحر) روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۱۰ صبح ارائه خواهد شد. با مراجعه به سایت می توانید نسخه جدید را دریافت و نصب کنید. در صورتی که نسخه ۲٫۸ بر روی رایانه شما نصب باشد، نیازی به انتقال اطلاعات و فعال سازی مجدد نخواهد بود.

29+