هزینه سفر

محاسبه هزینه سفر با نرم افزار کنترل و مدیریت پول سحر

محاسبه هزینه سفر همیشه یکی از مشکلات خانواده ها در پایان سفر بوده و هست. در این مقاله تصمیم داریم یک ترفند جهت محاسبه هزینه سفر با استفاده از نرم افزار مدیریت پول سحر برای شما شرح دهیم. حتما برای شما که از نرم افزار کنترل و مدیریت پول سحر استفاده می کنید پیش آمده است که به سفر بروید و برای شما سوال باشد که چطور هزینه های سفر را محاسبه کنید؟!

به عنوان مثال، زمانی که با خودروی شخصی به شیراز رفته اید و در طول سفر ده بار سوختگیری کرده اید. آیا هزینه بنزین را در بخش هزینه -> خودرو -> سوخت ثبت خواهید کرد یا اینکه یک گروه به عنوان سفر شیراز به همراه یک زیرگروه با عنوان سوخت ایجاد می کنید؟ در حالت اول (یعنی ثبت در گروه سوخت) درست عمل کرده اید، اما در آخر نمی توانید هزینه های سوخت سفر شیراز را از هزینه های سوخت دیگر جدا کنید.

در صورت ایجاد یک گروه دیگر برای سوخت سفر شیراز، نمی توانید هزینه کلی سوختی که پرداخت کرده اید محاسبه کنید، زیرا آن هزینه در دو یا چند گروه تقسیم شده است، با اینکه همگی آنها هزینه سوخت هستند.

ادامه مطلب …

71+