خانواده و امور مالی

۴ نکته در مورد خانواده و امور مالی

یکی از اصلی ترین راه ها برای رسیدن به هدف، داشتن برنامه ریزی است. مخصوصا در مورد خانواده و امور مالی مرتبط با خانواده. برنامه ریزی ها قطعا باید انعطاف پذیر باشند، چرا که رخداد ها و تغییراتی در زندگی ما اتفاق می افتد که در برنامه ریزی های ما تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم خواهند داشت. پس از دوران جوانی زندگی ما وارد مراحل جدیدی خواهد شد. ازدواج، به دنیا آمدن فرزند و … . در این مقاله در مورد  برنامه ریزی مالی قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، پس از بچه دار شدن و برنامه ریزی برای آینده فرزندان صحبت کرده ایم.

ادامه مطلب …

29+
مدیریت پول برای زوج ها

مدیریت پول برای زوج ها

مدیریت پول برای زوج ها از اهمیت بسیار بالایی برخورد است. آیا شما شریک زندگی خود را پیدا کرده اید؟ به این نکته توجه کرده اید که شریک زندگی شما در مسائل مالی نیز شریک شما خواهد بود؟ یا مثل پدربزرگ من معتقد هستید که درآمد و هزینه باید در اختیار مرد خانواده باشد؟ نظر همسر خود در مورد پس انداز کردن را می دانید؟

آیا در خصوص هزینه ها با هم تفاهم دارید؟ شما به پس انداز و خرید یک قطعه زمین هر چند کوچک فکر میکنید و همسر شما به یک دست مبل اضافه تر؟ تا به حال در مورد برنامه ریزی مالی خود با او صحبت کرده اید؟ اهداف مالی او در زندگی چقدر به اهداف مالی شما نزدیک است؟ خرید یک زمین شالی در شمال کشور را هزینه میداند و یا به صورت یک سرمایه گذاری بلند مدت به آن نگاه میکند؟ در مورد خرید خودروی لوکس چه نظری دارد؟

ادامه مطلب …

38+