مدیریت پول شخصی

موفقیت در امور مالی شخصی – ارکان اصلی

اگر شما هم مانند من به دنبال بهترین راه برای مدیریت امور مالی شخصی خود بوده‌اید همواره با افراد موفق در این خصوص مشورت و یا کتاب‌ها و مقالات مرتبط با مدیریت امور مالی شخصی را مطالعه کرده‌اید. با دقت به یافته‌ها و مقایسه آن‌ها متوجه خواهید شد که همه دارای تشابهاتی در اصول هستند و فقط تفاوت در مواردی است که شاید سلیقه و یا علایق شخصی فرد مقابل بوده است. درواقع این اصول، از ارکان موفقیت در امور مالی شخصی محسوب می‌شوند.

علاوه بر این، رسیدن به موفقیت در امور مالی شخصی بر این اصول مشترک استوار است. خود من هم با برگشت به گذشته و بررسی مسیری که طی کرده‌ام به این نتیجه رسیدم که تمام موفقیت‌های مالی در زندگی من با توجه به این اصول اتفاق افتاده است.

در این مقاله ارکان اصلی موفقیت در امور مالی شخصی را باهم بررسی می‌کنیم.

ادامه مطلب …

64+