مدیریت پول سحر 2.9

نسخه جدید حسابداری شخصی سحر منتشر شد

نسخه ۲٫۹٫۲٫۳۴۲ با کمی تاخیر ارائه شد 😊. این بروزرسانی برای تمامی کاربران که نرم افزار را خریداری کرده اند رایگان است و نیازی به دریافت کد ندارد. می توانید از طریق نرم افزار به صورت خودکار بروزرسانی نمایید. قبل از بروزرسانی حتما از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه نمایید.

تغییرات نسخه ۲٫۹٫۲٫۳۴۲:

  • اضافه شدن امکان تراز کردن طرف حساب.
  • اضافه شدن گزارش اقساط پرداختی.
  • اضافه شدن دکمه بروزآوری در نمای تقویم.
  • اضافه شدن فیلتر وضعیت در گزارش برنامه ریزی ها.
  • اضافه شدن امکان غیرفعال کردن طرف حساب ها.
  • اضافه شدن امکان جستجو در اطلاعات طرف حساب ها.
  • بررسی صحت فایل پشتیبان دریافت شده در هنگام تهیه نسخه پشتیبان.
  • بروزرسانی یادآوری وام ها و چک ها در صورت تغییر مبلغ قسط یا مبلغ چک.
  • رفع مشکل یادآوری برنامه ریزی ها.
  • و رفع برخی از مشکلات گزارش شده ی دیگر…

در انتها از تمامی کاربران نرم افزار مدیریت پول سحر جهت ارائه پیشنهادهای سازنده و بازخورد ایرادات نرم افزار از صمیم ❤ تشکر می کنیم.

58+