مدیریت پول سحر 2.9

بروزرسانی جدید حسابداری شخصی سحر

باعث افتخار ماست که به اطلاع برسانیم بروزرسانی جدیدی از نرم افزار کنترل و مدیریت پول سحر (حسابداری شخصی سحر) آماده شده و طی چند روزآینده بر روی سایت منتشر خواهد شد.در این بروزرسانی برخی از ایرادات جزئی قبلی رفع شده و امکانات جدیدی از جمله “تراز طرف حساب” به نرم افزار اضافه شده است.
به هر دلیلی ممکن است مانده یک طرف حساب با مانده واقعی آن یکسان نباشد.

به عنوان مثال بانک شما مبلغی را به عنوان سود سپرده برای شما واریز کرده است و شما فراموش کرده اید (یا حتی متوجه واریز آن نشده اید) آن را ثبت کنید. به همین دلیل مانده حساب بانکی شما در نرم افزار با مانده واقعی آن مغایرت خواهد داشت. تراز طرف حساب این امکان را برای شما ایجاد می کند که تنها با چند کلیک مانده طرف حساب را به مانده واقعی آن برسانید. همچنین می توانید در این عملیات از گروه های هزینه و درآمد هم استفاده نمایید.

نسخه ۲٫۹٫۲٫۳۴۲ بزودی بر روی سایت منتشر خواهد شد و همچنین از طریق بروزرسانی خودکار در نرم افزار نیز قابل دسترس خواهد بود. این بروزرسانی برای تمامی کاربرانی که نرم افزار را خریداری کرده اند رایگان خواهد بود.

در انتها از تمامی کاربران نرم افزار مدیریت پول سحر جهت ارائه پیشنهادهای سازنده و بازخورد ایرادات نرم افزار از صمیم ❤ تشکر می کنیم.

72+